Så bor svenskarna om 30 år!

Så bor svenskarna om 30 år!

Bild på ett hem med naturmaterial och mycket grönt utanför fönstren.

Självförsörjande hem, gated communities och flyttbara bostäder. Så ser bilden av framtidens hem ut enligt rapporten Samhällsbarometern 2018. Den har tagits fram för tredje året i rad av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang.

Bostadsbrist och rekordutbud har kantat bostadsmarknaden de senaste åren, och många frågar sig hur boendeformen egentligen kommer att se ut i framtiden. I februari genomförde Projektengagemang och Kantar Sifo en undersökning bland 3000 personer i Sverige med fokus på hur framtidens städer kommer att se ut. Den visar att fyra av tio tror att det kommer bli allt vanligare med självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar. Gated communities och flexibla bostäder, som går att utöka eller krympa efter behov, ligger också högt på listan som många svenskar tror på.

Över hälften tror att närheten till natur och grönområden kommer värdesättas högt, och att Sveriges invånare främst kommer bo i förorter kring större städer om 30 år. De flesta tror att det blir viktigt att bo nära allmänna kommunikationer, men minst viktigt att ha kort avstånd till kultur och underhållning.

– Det vi kan vara ganska säkra på är att det kommer att behövas många olika typer av bostäder för olika livssituationer. Ny teknik, nya sätt att förflytta oss och leva samt mer varierade familjekonstellationer och behov kommer att ställa högre krav på oss som planerar och utformar framtidens bostäder, skriver Hans-Olof Carlson, Arkitekt SAR/MSA på Projektengagemang, i rapporten.

Här kan du läsa mer